Statuten

Uit de statuten:

De stichting heeft ten doel:

A.  De betrokkenheid van burgers aanwakkeren bij ideeën voor en toepassingen van duurzame energietechnieken. Stichting WattArt wil daartoe de veelheid van aspecten die de transitie naar duurzame energie in zich heeft (winning van nieuwe en vernieuwbare energie, door o.a. windenergie, zonnepanelen en ontwikkelingen zoals ‘urban mining’) weer (laten) geven in een grid van visies en verbeeldingen, om zo een onconventionele, verrassende aanvulling te bieden op kennis en beleving van veranderingen in energievormen.

B.  Het initiëren en (mee-) uitvoeren van kunstprojecten rond de transitie naar energievormen van morgen, in Noord-Nederland.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door kunstprojecten, tentoonstellingen en ontdekkingsreizen in het Eemshavengebied initiëren. De stichting daagt hiervoor (jonge) kunstenaars uit alle mogelijke disciplines uit: bedenkers en onderzoekers, zowel idealisten als realisten om hun denken en ideeën over de energietransitie in de breedste betekenis van het woord te verbeelden met objecten, ontwerpen, schetsen, maquettes, gedichten, composities, choreografieën, installaties etc.

Beleving, spanning en vernieuwing vormen belangrijke elementen in de te ontwikkelen concepten. Ontwerpkwaliteiten moeten expliciet uitgewerkt worden. Zo’n ontwerpkwaliteit is bijvoorbeeld de maatschappelijke impact, de interdisciplinaire samenwerking of het hergebruik van grondstoffen (cradle to cradle).

Contact opnemen

Bel ons via 0595-435920 voor meer informatie.