Wat wil WattArt?

Stichting WattArt zet zich in voor de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie.

Omdat door de betrokken partijen, bedrijfsleven, overheid, milieuorganisaties, de stellingen wel heel stevig betrokken zijn en de gewone mens het daardoor vaak niet meer weet of het zelfs niet meer weten wil, is het nodig dat die stellingen verlaten worden en ook gewone stervelingen weer veel meer bij het onderwerp betrokken worden.

Dat kan het beste door het losweek-middel bij uitstek: kunst!

Wat doet WattArt?

Stichting WattArt bedenkt kunstprojecten die de energietransitie tot onderwerp hebben, bevorderen, in vraag stellen, becommentariëren. Kortom, die de overgang van fossiele naar duurzame energie betreffen. 

We richten ons daarbij in de eerste plaats op Groningen, omdat hier de energieproblemen (vooral de gaswinning) en -oplossingen (onder andere windenergie) zich nadrukkelijk en dagelijks laten zien en voelen. 

Veel Groningers voelen zich in dat krachtenveld vooral speelbal van 'hogere machten' en dat zou niet zo moeten zijn. WattArt wil de betrokkenheid van de gewone Groningers stimuleren en ze meer vat op de energiekwestie geven. En daarvoor kunstprojecten inzetten. 

Zulke leuke, mooie, onverwachte, spectaculaire én subtiele kunstprojecten dat ook de rest van Nederland er door aangesproken wordt!

Contact opnemen

Bel ons via 0595-435920 voor meer informatie.