Financieel mogelijk gemaakt door

De GROENE POORT wordt om te beginnen gefinancierd door havenbedrijf Groningen Seaports N.V., met name directeur Harm Post en manager port technology Hendré Sijbring, die vanaf het begin bij dit project betrokken zijn en er mede vorm aan hebben gegeven. 

Ook de gemeente Eemsmond heeft in een vroeg stadium z'n enthousiasme kenbaar gemaakt en dat vertaald in een aanzienlijke financiële bijdrage.

Daarna lukte het lange tijd niet om het resterende bedrag gedekt te krijgen. Tot de provincie Groningen in z'n toerisme-buidel tastte en zorgde voor een zeer substantiële bijdrage.

En tenslotte kregen we de begroting rond dankzij een bijdrage van het Loket Leefbaarheid.

Alle geldgevers heel hartelijk bedankt voor het mogelijk maken van de GROENE POORT!

Contact opnemen

Bel ons via 0595-435920 voor meer informatie.