Financiële jaarstukken


Beginjaren

In de beginjaren zijn de (vrij minimale) uitgaven steeds door de bestuursleden uit eigen zak bekostigd. Voorbeelden hiervan zijn de zaalhuur en het laten drukken van posters en flyers voor de informatieavonden over kernenergie en aardbevingsgevolgen. 

Door de bestuursleden zijn geen eigen onkosten zoals kantoor-, telefoon- en reiskosten gedeclareerd en van een bestuurdersvergoeding is al helemaal geen sprake geweest.


Groene Poort

In 2017 is het project de Groene Poort, een kunstwerk-uitkijktoren in de Eemshaven, gerealiseerd. Dit is mogelijk gemaakt door bijdragen van de volgende instanties:

Gemeente Eemsmond:         30.000  

Provincie Groningen:            50.000

Groningen Seaports N.V.:    45.000

Loket Leefbaarheid (NAM):  10.000

Totaal                                   135.000

Prognose 2018 en verder


Uiteraard wordt er binnen de stichting allang gewerkt aan volgende projecten. Om het de moeite waard te maken er helemaal voor naar het uiterste noorden te komen, is een serie grote kunstwerken gepland, zodat bezoekers tenminste een hele of halve dag 'zoet' zullen zijn. Deze kunstwerken vormen samen een KUNSTENERGIEROUTE, die zowel per fiets als gemotoriseerd afgelegd kan worden. Hieronder stellen we u twee van de vijf onderdelen voor.

Het eerste in een redelijk vergevorderd voorbereidingsstadium verkerende project is de ‘Playground’ of het P.E.P. energie-pretpark; waarbij het om een speeltuin met speeltoestellen gaat die de door de spelenden veroorzaakte energie opvangt en weer zichtbaar benut. Door kunstminnaar en voormalig directeur van Groningen Seaports NV. Harm Post werd hiervoor het terrein achter de Borkum-terminal gesuggereerd. We zullen met AG Ems in gesprek gaan om de mogelijkheden te onderzoeken.

Het tweede kunstwerk betreft een land art-project: de 'Tuin van transitie' of energiemoeras, waarbij dankzij innovatieve techniek energie wordt gewonnen uit levende, wilde planten. Hiertoe zijn wij bezig een samenwerking op te zetten met Plant-E, een succesvolle start-up uit Wageningen. En het was weer Harm Post die suggereerde om dit op de strook natuurcompensatie evenwijdig aan de RWE-centrale te situeren. Een strook moerassige grond die nooit bedrijfsmatig uitgegeven zal worden en een fantastische locatie om de huidige energiediscussie te illustreren.

Maar er zijn ook ideeën voor muziek en visuele kunstwerken. Zo zijn er contacten met componisten t.b.v. een masterclass op een conservatorium om een energie-symfonie te schrijven. Er zijn plannen om windmolens te beschilderen...

Contact opnemen

Bel ons via 0595-435920 voor meer informatie.