de GROENE POORT

De Groene Poort bevindt zich op de grens van akkerland en havengebied, op een stuk dijk langs een van de oost-west lopende toegangswegen tot de Eemshaven.

De Groene Poort is 9 meter hoog en bestaat uit twee delen met daartussen een doorgangsruimte: het is een poort. De hoeken bestaan uit acht (meer dan 9 meter) lange betonnen heipalen die samen de ribben van de poort vormen. Ze worden verbonden door een stalen frame, dat verticaal bekleed is met planken van Siberisch larixhout, dat een wat verweerde indruk maakt, en lichtgrijs van kleur is. Op deze bekleding zijn in reliëf een paar bloemschermen of zaadpluizen zoals van paardenbloemen aangebracht, ook van hout, van een iets afwijkende kleur en structuur.

Eenmaal door de poort is er een trap omhoog langs de buiten-zijkant, een horizontaal bordes langs de volgende zijkant, weer een trap omhoog langs de derde zijkant, nog een bordes langs de vierde en tenslotte een trap, nu veel hoger, weer langs de eerste zijkant. Die komt uit op het platform bovenop de groene poort, dat uiteraard voorzien is van een stevige en voldoende hoge reling. In feite ligt het platform verzonken binnen het frame met de houten bekleding. 

Bij donker weer en in de schemering straalt er van onderop licht langs de binnenwanden van de poort; verzonken lampen langs de vloerranden van de twee helften laten de poort opgloeien middels een soort strijklicht en geven de poort zo wat geheimzinnigs.

Doelgroep

Wezenlijk voor dit gebied, voor deze plek, is de tegenstelling, of wellicht juist het evenwicht, tussen eeuwenoud ingepolderd vruchtbaar akkerland en de dynamische havenregio. De Eemshaven is inmiddels uitgegroeid tot een indrukwekkend industrieel complex, een beeldbepalende nieuwe markering en steeds meer een bestemming voor bezoekers.

De beoogde bezoekers van de Groene Poort zijn, behalve toeristen en passanten, de eigen inwoners van de regio en dan met name de jonge inwoners: ouders komen met hun kinderen, lokale en regionale scholen en opleidingen met hun scholieren en studenten. Want er valt heel wat te weten en te leren over de oude en de nieuwe ontwikkelingen in dit gebied.

Vandaar dat een informatiebord, een landkaart, twee verrekijkers, een website met een facebookpagina, en mogelijk een lesbrief voor het basisonderwijs, onderdeel uitmaken van het project De Groene Poort.


Contact opnemen

Bel ons via 0595-435920 voor meer informatie.