Doelstelling

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door kunstprojecten, tentoonstellingen en ontdekkingsreizen in het Eemshavengebied te initiëren. De stichting daagt hiervoor kunstenaars uit alle mogelijke disciplines uit: bedenkers en onderzoekers, zowel idealisten als realisten om hun ideeën over de energietransitie in de breedste betekenis van het woord te verbeelden met objecten, ontwerpen, schetsen, maquettes, gedichten, composities, choreografieën, installaties etc.

Beleving, spanning en vernieuwing vormen belangrijke elementen in de te ontwikkelen concepten. Ontwerpkwaliteiten moeten duidelijk uitgewerkt worden. Zo’n ontwerpkwaliteit is bijvoorbeeld de maatschappelijke impact, de interdisciplinaire samenwerking, het hergebruik van grondstoffen (cradle to cradle).

Contact opnemen

Bel ons via 0595-435920 voor meer informatie.