Toegankelijkheid mindervaliden

Yme Arends uit Middelstum schreef ons het volgende:

"Het zou volgens mij een goed plan zijn om deze toren ook toegankelijk te maken voor mindervalide mensen.""Nu ook Nederland als laatste land het verdrag heeft getekend dat ook gehandicapte mensen dezelfde rechten moeten hebben als gezonde mensen zou dit een mooi initiatief zijn."