Kunstprojecten over de transitie van fossiele naar duurzame energie

Over Stichting WattArt

Stichting WattArt zet zich in voor de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie.

Omdat door de betrokken partijen, bedrijfsleven, overheid, milieuorganisaties, de stellingen wel heel stevig betrokken zijn en de gewone mens het daardoor vaak niet meer weet of het zelfs niet meer weten wil, is het nodig dat die stellingen verlaten worden en ook gewone stervelingen weer veel meer bij het onderwerp betrokken worden.

Dat kan het beste door het losweek-middel bij uitstek: kunst!

Achtergrond

Dirk Sijmons, hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de TU Delft  heeft (mei 2014) een studie naar de energietransitie gedaan: ‘Landschap en Energie, ontwerpen voor transitie’. Daarin betoogt hij dat de (onverwachte) Achilleshiel van de energietransitie wel eens ‘ruimte’ zou kunnen zijn:  door de transitie zal ons landschap veel ingrijpender veranderen dan we ons realiseren.

Dat betekent dat er veel weerstand te verwachten is en dat het noodzakelijk is om onze medeburgers hierop voor te bereiden. De energietransitie onder de aandacht brengen op een verrassende, aantrekkelijke en niet-belerende manier, namelijk door daarvoor kunst in te zetten, is het doel van Stichting WattArt.

Mensen de gelegenheid bieden om een kunstwerk niet alleen te kunnen bekijken maar ook te kunnen beklimmen en van daaruit in feite de energietransitie in bedrijf te zien, is de concrete uitwerking van dat doel in een kunstwerk.

Gegevens Stichting WattArt

– naam  WattArt

– RSIN/fiscaal nummer 8525 20 426

– vestigingsgegevens Torenstraat 10, 9900 SP Usquert 

– doelstelling Door middel van kunstprojecten de transitie van fossiele naar duurzame energie onder de aandacht brengen en ondersteunen.

– bestuurders Heleen de Wit, Franco Siragna

– beloningsbeleid er worden geen bestuursbeloningen uitgekeerd.


Contact opnemen

Bel ons via 0595-435920 voor meer informatie.