Tuin van Transitie


Fotosynthese

In geschiedenisoverzichten van energiewinning is de energieopwekking middels fotosynthese nog vrijwel nooit opgenomen; het is een van de nieuwste winningstechnieken waarvoor geen grondstoffen nodig zijn en die ook geen afval genereert. Energie uit levende planten!

Het werkt als volgt: via fotosynthese produceren planten organisch materiaal. Een deel daarvan gebruikt de (wilde!) plant zelf, maar een groot deel ook niet en dat wordt via de wortels uitgescheiden in de grond. Daar aanwezige bacteriën breken dat overtollige organisch materiaal af, en bij dit afbraakproces komen elektronen vrij.

Plant-e, een startup van de afdeling Milieutechnologie van de Universiteit Wageningen, heeft een techniek ontwikkeld en gepatenteerd waarmee deze elektronen als elektriciteit opgevangen en gebruikt kunnen worden. En hoe wateriger het milieu, hoe beter dit proces werkt. Als het water dan ook nog zilt is, des te beter!

Ondertussen groeien de planten rustig verder… om zo te blijven produceren. Zie de uitleg in het volgende korte filmpje (nog geen 2 minuten): https://youtu.be/BS5AzWvnoMM

Plant-E: “De technologie stelt ons in staat om elektriciteit te produceren met levende planten, overal waar planten kunnen groeien en water aanwezig is. De technologie is gebaseerd op natuurlijke processen en is veilig voor zowel de plant zelf als voor de omgeving.”

Plant-e heeft met deze technologie modulaire opstellingen ontwikkeld. Kleine, voor bijvoorbeeld in de vensterbank, of grotere, voor bijvoorbeeld op het hele dakoppervlak van een gebouw.

Maar ze zijn op zoek naar mogelijkheden voor grotere proefopstellingen, die toegepast, dwz in de bodem aangebracht, kunnen worden in bestaande natte natuur. Het gaat dan om een ondergronds slangensysteem, waarmee natuur en technologie naar elkaar gebracht worden. En als de natte natuur ook nog zilt is werkt de technologie nog beter. Hoe zouter hoe beter zelfs!

De bodem moet liefst waterverzadigd zijn, maar er mag geen water op staan. Toepassing op een plek waar sprake is van wisselende ‘natheid’ is zeker mogelijk, want verschillen in nat en droog vergroten de zichtbaarheid van de energiewinning: hoe natter, hoe meer energie er gegenereerd wordt, en valt het terrein tijdelijk langzaam droog, dan zie je de energiewinning dalen en uiteindelijk stilvallen.

De energieopwekking beweegt dus mee met de natuur.


Tweeledig doel


Dit proces bestaat nog niet zo lang en de uitdaging is om enerzijds deze techniek bekendheid te geven en anderzijds om onderzoek te doen om hem op te kunnen schalen.

Daarvoor zijn grotere proefoppervlaktes nodig dan tot op heden zijn gebruikt. Bij Plant-e zijn grotere proefopstellingen een redelijk recente ontwikkeling, de eerste resultaten worden in de loop van dit jaar (2017) verwacht. Vanaf 2018 wil Plant-e ook met grotere oppervlaktes gaan werken, groter dan 150 m2, dat nu de maximale oppervlakte is.

Er zijn eerder proefvelden aangelegd in de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en wij stellen voor om het energiemoeras niet alleen een grotere oppervlakte  te geven maar bovendien ook zilte grond hiervoor te gebruiken. Dat moet dus ergens aan de kust: in het uiterste noorden van Nederland, in de Eemshaven, als luis in de pels direct naast een van de grootste fossiele energiecentrales, maar ook naast windturbines en zonne-akkers.

Dat onderzoek is vooral de behoefte van onze samenwerkingspartner Marjolein Helder, CEO van Plant-e; ons eigen doel is meer intrinsiek. Stichting WattArt wil de publieke voedingsbodem voor de steeds urgentere energietransitie bewerken, door kunstprojecten te initiëren en realiseren die die energietransitie verbeelden, promoten, begrijpelijk en vooral leuk en interessant maken.

Daarom is een wetenschappelijk proefveld op zich niet genoeg. Het proefveld krijgt dankzij Stichting WattArt de vorm en de lading van een land art werk, waarbij bezoekers het moeras kunnen betreden over de dijk die er langs, doorheen of omheen loopt en waar genoten kan worden van dit zilte landschap, deze nieuw ontsloten tuin, als onderdeel van het grotere energielandschap dat de Eemshaven inmiddels is.

Contact opnemen

Bel ons via 0595-435920 voor meer informatie.